Ingatlan birtokátruházása

Szerző: Dr. Lévai Antal ügyvéd | 2022. április 2. | ingatlanjog

Ez a cikk több mint két éve készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az ingatlan-adásvételi, illetve ingatlan-ajándékozási szerződések lényeges eleme az ingatlan birtokátruházása. Ekkorra a vevő – általában – már megfizette a teljes vételárat, így megszerezte a birtokba lépéshez való jogosultságát.

blog illusztráció

Az adásvételi/ajándékozási szerződés alapján az eladó/ajándékozó egyik főkötelezettsége a tulajdonjog átruházása. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény úgy rendelkezik, hogy ingatlanok esetén az eladó/ajándékozó másik főkötelezettsége a dolog birtokának átruházása, amely a vevő számára a dolog feletti rendelkezés tényleges lehetőségét biztosítja. Ingatlan birtokba adása az ingatlan tényleges, fizikai átadásával, illetve az ingatlan feletti hatalom átadásával (kulcsátadás) valósulhat meg. A vevő a birtokátruházás napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

Az általam készített ilyen tárgyú szerződésekbe mindig belefoglalom, hogy a felek együttműködnek, és a közműszolgáltató társaságoknál közösen járnak el annak érdekében, hogy a közmű-rendszereket (elektromos hálózat, gázhálózat, víz- és szennyvízhálózat, szemétszállítás stb.) a vevő nevére átírják. Az adásvételi szerződésben kiköthetjük azt is, hogy birtokba adásig az eladó „nullás igazolásokkal” igazolja, hogy nincs tartozása a közműszolgáltatók felé. A megállapodás fontos eleme az is, hogy az eladó szavatolja, hogy mire sor kerül a birtokba adásra, addigra az ingatlanból kijelentkezik mindenki, valamint az ingatlan sem gazdasági társaság, sem társadalmi szervezet székhelyéül, illetve telephelyéül nem szolgál.

A későbbi viták elkerülése érdekében a birtokátruházásról érdemes jegyzőkönyvet készíteni, akár fotódokumentációval kiegészítve. Ebben fel kell tüntetni az eljáró feleket és azt, hogy milyen szerződés alapján történik az átruházás. Rögzíteni kell a közüzemi mérőórák számát és állását, valamint társasházi ingatlanok esetében az eladónak ilyenkor kell átadnia az arról szóló igazolást, hogy a közös költség tekintetében nincs tartozása. Fel kell tüntetni, hogy az ingatlan megfelelő állapotban van-e és készen áll-e a birtokba vételre. Célszerű alaposan leírni az ingatlan felszereltségét, és tételesen felsorolni az ingatlanban maradó felszerelési tárgyakat (pl. csillár, függönykarnis, nem beépített sütő stb.). A jegyzőkönyvet az eljáró feleken kívül két jelenlévő tanúval alá kell íratni.

Ha az eladó a szerződés szerinti időben adta át az ingatlan birtokát, akkor a vevő vele szemben kötbérfizetési igénnyel nem léphet fel.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben forduljanak hozzám bizalommal, hiszen ez irodám egyik szakterülete.

« vissza az előző oldalra