Impresszum

Ezt a honlapot Dr. Lévai Antal, a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Dr. Lévai Antal, LL.M.
ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász

Kamarai azonosítószám:
36073095

Székhely:
4220 Hajdúböszörmény Baltazár Dezső utca 1.
I. emelet 3. ajtó

Telefonszám:
+36-70-708-5635

E-mailcím:
info@drlevai.hu

Honlap:
www.drlevai.hu

Tárhelyszolgáltató:
UFO-Tech Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi út 96.

A honlapon található valamennyi fotóhoz, grafikához, szöveghez, védjegyekhez, logókhoz és valamennyi egyéb, a jelen honlapon hozzáférhető tartalomhoz (a továbbiakban: Tartalom) kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok dr. Lévai Antal ügyvéd tulajdonát képezik, vagy azokat dr. Lévai Antal ügyvéd engedély alapján használja.

Bár Ön a honlap bármely részét személyes célokra át tudja másolni saját számítógépére, tilos a honlapon hozzáférhető Tartalom más műben - ideértve a saját honlapot is - történő felhasználása, valamint tilos a Tartalom bármely más, nyilvános vagy kereskedelmi felhasználása. Ez azt jelenti, hogy az engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlapunk semmilyen részét újrafelhasználni. Ez azt is jelenti, hogy dr. Lévai Antal ügyvéd fenntart minden a Tartalomra vonatkozó jogot és jogcímet, beleértve valamennyi letölthető szoftvert vagy kódot, bármely a szoftver által generált vagy abban meglévő képet és valamennyi kapcsolódó adatot. Tilos a fentiek másolása, megváltoztatása, sokszorosítása, feltöltése, továbbítása, terjesztése, visszafordítása, szétbontása vagy valamely egyéb módon történő átalakítása.

Tilos a Tartalomhoz esetlegesen fűzött, szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy bármely egyéb megjelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás eltávolítása vagy megváltoztatása.