Szakmai életrajz

Dr. Lévai Antal, LL.M.
ügyvéd
jogász, ingatlanforgalmi szakjogász, közbeszerzési referens

Szakterületem a polgári jog. Ezen belül a természetes személyek ingatlanügyleteivel, családjogi és vagyonjogi ügyeivel, valamint jogi személyek alapításával, átalakulásával, a működésük során felmerülő jogi problémák megoldásával és követeléskezeléssel foglalkozom. Hivatásomnak megfelelően – törvényes eszközökkel és módon – az ügyfeleim jogai és jogos érdekei érvényesítéséért dolgozom, valamint segítem kötelezettségeik teljesítését. A munkámhoz tartozik - többek között - a jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés és az okirat ellenjegyzése, valamint a jogi képviselet ellátása. Elősegítem, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.

Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával, német nyelvből tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezem.

2021-ben ügyvédi praxisomat budapesti irodámmal bővítettem.

2020-ban fejeztem be jogi szakvizsgáimat, ezt követően indítottam el saját ügyvédi irodámat.

2018-ban újabb diplomát, ingatlanforgalmi szakjogász oklevelet szereztem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

2016 nyarán állásajánlatot kaptam a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Irodától, ahol ügyvédjelöltként elhelyezkedve a nagyvállalati jogi kultúrában, az új polgári jogi kódex szerződéseket szabályozó rendszerében, valamint az iparjogvédelemben mélyíthettem el ismereteimet. 2017 júniusától a Dr. Bagi Ügyvédi Irodában folytattam gyakorlati tudásom bővítését, ahol a polgári peres és nem peres eljárások világában növelhettem jártasságomat.

2015-ben letettem a közigazgatási szakvizsgát.

2013-ban közbeszerzési referens OKJ-s képesítést, 2014-ben EU-pályázatíró és nemzetközi projektmenedzser képesítést szereztem.

2013. január 1-jétől az akkor alakuló Debreceni Járási Hivatalban dolgoztam a hivatalvezető jogi csoportjában, emellett a járási Helyi Védelmi Bizottság titkáraként is tevékenykedtem. 2013 júliusától a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban vállaltam munkát jogi és városfejlesztési ügyintézőként. 2014 őszén Brüsszelben szereztem újabb szakmai gyakorlatot, ahol egy nemzetközi szervezetnél projektmenedzseri feladatokat láttam el. Visszatérve Böszörménybe, 2015 januárjától vezető beosztásban dolgoztam a hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályán.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2011-ben szereztem jogi diplomát.

2009 és 2011 között, egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan dr. Horogh Anna ügyvédi irodájában gyakornokoskodtam. Főként magánszemélyek család- és vagyonjogi ügyeivel foglalkozhattam: részt vettem több bontóperben, gyermekelhelyezési perben, szülői felügyeleti jog gyakorlásának megváltoztatása iránti perben, továbbá rendszeresen készítettem fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmeket, valamint általában én fogalmaztam az irodában akkoriban előforduló egyéb peres eljárások keresetleveleit vagy az ellenkérelmeket.

Kutatásaim és publikációim: