Tartási szerződés

Milyen adatokra és iratokra van szükség a tartási szerződés elkészítése során?

Hogyan zajlik a tartási szerződés megkötése és a hozzá kapcsolódó eljárások?

Mennyi az ügyvédi munkadíj?

Ingatlan tulajdonátruházása (adásvétel, ajándékozás, tartási szerződés, életjáradéki szerződés) min. 120.000,- Ft
40.000.000,- Ft forgalmi értékig a forgalmi érték 0,5 %-a,
de min. 120.000,- Ft
40.000.000,- Ft forgalmi érték felett egyedi megbízási díj
A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földrészlet tulajdonátruházása (kifüggesztéses eljárás) a forgalmi érték 0,5 %-a,
de min. 120.000,- Ft

Alanyi adómentes jogalanyként az általam számlázott ügyvédi megbízási díjat ÁFA nem terheli.

Milyen további költségekre lehet számítani?

Fontosnak tartottam, hogy ezen a jogterületen elmélyítsem a tudásomat, ezért 2018-ban ingatlanforgalmi szakjogász diplomát szereztem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.