Mi lesz a családi kedvezménnyel válás után?

Szerző: Dr. Lévai Antal ügyvéd | 2022. december 1. | családjog

Magyarországon nagyjából minden második házasság válással végződik. A házasság felbontása utáni „adok-kapokban” a gyermekes házaspárok esetén fontos kérdés, hogy a családi kedvezményt érvényesítheti-e valaki. Ha igen, akkor ki, és hogyan.

blog illusztráció

A családi kedvezményre jogosultság és a kedvezmény mértéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései szerint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) által meghatározott családi pótlékra jogosultsághoz kötődik.

A Cst. rendelkezései szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, valamint az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, a saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel jogosult családi pótlékra és így a családi kedvezmény közös vagy megosztott érvényesítésére is. Ez azt jelenti, hogy a házasság fennállása idején mindkét szülő jogosult a közös háztartásban nevelt gyermekek után a családi kedvezményre (közös gyermek, valamint bármelyikük vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke).

Sokan tévesen azt gondolják, hogy a házasság felbontása után a bíróság határozatában rögzített szülői felügyelet közös gyakorlása megteremti a jogalapot ahhoz, hogy mindkét fél igénybe vehesse a családi kedvezményt. De ez nem igaz. A szülői felügyelet közös gyakorlása azt jelenti, hogy mindkét szülő részt vesz a kiskorú gyermek nevének meghatározásában, gondozásában, nevelésében, közösen határozzák meg a gyermek tartózkodási helyét, együtt látják el a gyermek vagyonának kezelését, valamint mindketten élhetnek a gyermek törvényes képviseletének jogával és kötelességével, továbbá a gyámnevezés és a gyámságból való kizárás a jogával. Ezek a jogosultságok egyben kötelezettségek is. Azonban a házastársi közös lakásból elköltöző, és a gyermekektől különélő szülőnek megszűnik a családi kedvezményre való jogosultsága.

A családi kedvezmény a családokat támogatja. Ha a házasság felbontása után a gyermekek csak az egyik szülőnél maradnak, akkor csak ez a szülő lesz a családfenntartó, és csak ez a szülő fog a gyerekekkel egy családot alkotni, még akkor is, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorolják az elvált házastársak. Ez a szülő a háztartásában nevelt gyermekek után jogosult marad a családi kedvezményre. Ezzel ellentétben, a gyermekektől különélő szülő nem fog ebbe a családba tartozni, így ez a szülő a másik szülő háztartásában nevelt gyermekek után elveszíti a jogosultságát a családi kedvezményre.

Házasság alatt gyakran megtörténik, hogy a feleség alacsonyabb jövedelme miatt a házastársak úgy döntenek, hogy a jövedelmezőbb állásban lévő férj veszi igénybe a családi kedvezményt. A házasság felbontása után azonban kizárólag az a fél igényelheti ezt, akivel a gyerekek a családot alkotják. Ha tehát, továbbra is a magasabb jövedelemmel rendelkező volt férj alkalmazza a családi kedvezményt, azzal törvényt sért. A családi kedvezmény jogalap nélküli érvényesítése bírságot is von maga után.

« vissza az előző oldalra